Uvjeti korištenja

Svako korištenje Prosjecna-placa.info (u daljnjem tekstu Portal) i svih njegovih dijelova, podložno je navedenim uvjetima, te Vaš pristup i korištenje Portala ovise o Vašem prihvaćanju uvjeta korištenja Portala. Suglasni ste i prihvaćate da Prosjecna-placa.info (u daljnjem tekstu Nositelj) neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja Portala. Osoba koja koristi usluge Portala (u daljnjem tekstu: Korisnik) bit će odgovorna za svu eventualnu štetu koja bi mogla nastati kao rezultat postupanja protivno niže navedenim uvjetima korištenja.

Ovaj Portal uz sadržaj koji obuhvaća, ali se ne ograničava samo na podatke, informacije, tekstove, grafike, naslove, video prikaze, sa ili bez zvuka, i koji predstavlja pravo vlasništvo Nositelja, također sadržava i informacije trećih osoba i veze (link) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja nad kojima Nositelj nema prava niti utjecaja. U svakom slučaju, kada je to moguće, takve se informacije u skladu s tim i označavaju. Nositelj nije odgovoran niti za točnost niti bilo koji drugi aspekt takvih informacija te ne preuzima odgovornost za takve informacije.

Dokumenti i informacije objavljeni na Portalu, odnosno kojima se pristupa putem Portala, smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za osobnu upotrebu, uz poštivanje autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Nositelj izričito zadržava pravo na izmjene ili ukidanje sadržaja Portala, djelomične izmjene sadržaja stranica ili čitave ponude, pravo nadopunjavanja ili brisanja, kao i privremenog ili trajnog ukidanja Portala, i to na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, te ne odgovara za štetu nastalu zbog takvih promjena. Isto tako, Nositelj zadržava pravo promjene ovih Uvjeta korištenja bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

Nositelj, njegovi vlasnici, direktori, zaposlenici i suradnici ne prihvaćaju i neće odgovarati za štetu ili povredu koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela Portala. Korisnik u potpunosti prihvaća da je odgovoran za sve posljedice koje proizlaze iz njegovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe Portala ili su vezane na podatke, materijale i informacije na Portalu.